VT Family - шаблон joomla Продвижение

      Şcoala are în componenţa două corpuri de clădire situate în aceeaşi locaţie şi sala de sport . Corpul A (clădirea veche) cu parter şi un etaj are în dotare săli de clasă , laboratoare , cancelarie, cabinete , compartimentul managerial şi administrativ , secretariat , biblioteca , grupuri sanitare. Corpul B dat în folosinţă în septembrie 2007 contine săli de clasă , cancelarie , grupuri sanitare, plus un cabinet medical.

     Ambele corpuri de clădire sunt dotate cu mobilier nou ce corespunde cerinţelor actuale corespunzatoare desfăşurării în condiţii optime a procesului instructic-educativ , fiind totodată echipate cu mijloace de învăţământ moderne şi diversificate.

      Sala de sport inaugurată în septembrie 2004 are în componenţă o baza sportiva pentru handbal , o sală de fitness complet echipată , vestiare şi grupuri sanitare pentru elevi . În ansamblu şcoala are încălzire centrala racordată la gaz metan .

Şcoala dispune de :

Nr. crt.

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

Local A+B

Suprafaţă (mp)

Local A+B

1.

Săli de clasă

12 (5+7)

602,27(282,51+319,76)

2.

Cabinete

4

216,76

3.

Laboratoare

2

115,36

4.

Sală de sport

1

390 (local C)

5.

Cancelarie profesori

2 (1+1)

 (25,72+9,64)

SPAŢII AUXILIARE

Nr. crt.

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

Local A+B

Suprafaţă (mp)

Local A+B

1.

Bibliotecă şcolară

1

23,44

2.

Spaţii sanitare

6 (3+3)

65,21(36,33+28,88)

3.

Cabinet medical

1

9,88

4.

Alte spaţii - anexe

4 (3+1)

35,06(27,13+7,93)

 SPAŢII ADMINISTRATIVE

Nr. crt.

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Secretariat

1

13,56

2.

Cabinet managerial

2

29,27

3.

Birou administrator

1

7,66

4.

Birou contabilitate

1

13,32

Pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ şcoala dispune de 25 de calculatoare , 6 imprimante , fax , cameră video digitală , 3 videoproiectoare , tablă interactivă Smart Boart .

    Toate laboratoarele şi cabinetele sunt conectate la internet şi sunt dotate corespunzător pentru desfăşurarea unor lecţii moderne şi eficiente.