Imprimare

 

 2. PERSONAL DIDACTIC

Personal didactic angajat:

Total

Primar

Gimnazial

- cadre didactice titulare

 

 

 

- cadre didactice suplinitoare cu norma de bază în unitatea de învăţământ

 

 

 

- cadre didactice suplinitoare la plata cu ora

 

-

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Număr de personal didactic calificat:

Număr de personal didactic necalificat:

Cu

doctorat

Cu

gradul I

Cu gradul II

Cu definitivat

Fără definitivat